ZpětÚvodPoradna-diskuzeRealitní poradna Nájemní vztahy mezi nájemníkem a pronajímatelem

Nájemní vztahy mezi nájemníkem a pronajímatelem

 

Nájemní vztahy mezi nájemníkem a pronajímatelem

 

Ve chvíli kdy si pronajmete byt pak jej musíte užívat v souznění s nájemní smlouvou, řádně a slušně. Je třeba rovněž dodržovat domovní řád a pravidla běžná v domě kam se nastěhujete a respektovat pokyny, které dostanete od pronajímatele a které neodporují selskému úsudku pro udržování pořádku v bytě a společných prostorách.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK VÝSLOVNĚ DOVOLUJE PRÁCI ČI PODNIKÁNÍ V PRONAJATÉM BYTĚ, POKUD TO NADMĚRNĚ NEZATÍŽÍ BYTY A OKOLÍ VČETNĚ SOUSEDŮ.V pronajatém bytě by měl žít takový počet osob, který odpovídá velikosti a standartu bytu, tak aby byt nebyl nadměrně zatěžován a udržely se hygienické standardy. Proto si pronajímatel může v nájemní smlouvě vymínit souhlas s příchodem a žitím další osoby do bytu.

V případě, že jde o osobu blízkou stačí pokud nájemce tuto skutečnost oznámí v přiměřené době pronajímateli.

 Měl by tak učinit do 2 měsíců jinak jde o hrubé porušení smlouvy. A to je důvod pro okamžitou výpověď.


V případě, že jako nájemník víte, že bude pryč z bytu déle než 2 měsíce, musíte to oznámit pronajímateli a označit osobu, která v době vaší nepřítomnosti bude k dispozici pronajímateli v případě, že by chtěl vstoupit do bytu. V případě, že takovou osobu neurčí stane se touto osobou pronajímatel sám. V případě, neoznámení nepřítomnosti a vzniku vážné nehody v bytě může to být bráno jako hrubé porušení podmínek nájmu.

Úpravy v bytě či domě


Pokud je potřeba provést v bytě úpravy nebo změny nebo pokud ji majitel dělá z popudu veřejné moci, či hrozí-li vážný problém je nájemník nucen tuto přestavbu akceptovat pokud nesnižuje kvalitu bydlení a dělá-li se bez známek většího těžkostí pro život nájemníka v bytě. Jinak je vždy vyžadován souhlas nájemníka.

Nájemník může být i vystěhován pokud to úpravy vyžadují, ale pronajímatel musí poskytnout úhradu nákladů nebo zálohu na ubytování a další vícenáklady v přiměřené výši se současným bytem. Opravy by měly být oznámeny 3 měsíce dopředu v alespoň orientační rovině s plánem a časovou posloupností a nutnými úkony ve kterých bude nájemník zainteresován s polu s náhradami a úhradou nákladů na eventuální vystěhování.

Zdroj: vlastníci.cz

Nereaguje-li nájemník do 10 dnů od oznámení, považuje se to za odmítnutí návrhu a pronajímatel může ve lhůtě 10 dní požádat soud, o rozhodnutí o vyklizení bytu.

Pokud se nájemník s pronajímatelem dohodnou může změny v bytě udělat nájemník.

Smrt a dědictví pronájmu


V případě smrti nájemníka dochází k několika zpřesňujícím úpravám současného stavu. Práva a povinnosti mohou přejít na osobu, která s nájemníkem sdílela společnou domácnost. Další variantou v pořadí je že práva a povinnosti přejdou na dědice.

Při této druhé variantě lze postupovat tak že buď pronajímatel nebo dědicové mohou vypovědět nájem bez uvedení důvodu výpovědní dobou 2 měsíce a to do 3 měsíců následujích po dni, co se dozvěděl o smrti nájemníka a faktu, že pronájem mají využívat jiné osoby než členové nájemníkovy domácnosti. Dědic může vypovědět ve stejných lhůtách po té co se dozvěděl o smrti osoby po které má dědit a jež byla nájemníkem, kdy se dozvěděl o svém dědickém právu a to, že smlouva o pronájmu přešla na něj. To však nejdéle ve lhůtě 6 měsíců od nájemcovy smrti.

Dlužný nájem do nájemníkovy smrti,  jde na vrub členů nájemníkovy domácnosti, které s ním žili do jeho smrti a dědice, společně a nerozdílně.
V případě, že se nikdo pronajímateli nepřihlásí ani po 6 měsících tak ho může pronajímatel vyklidit. Tím pronájem zanikne. Věci nájemníka je pak nutné uložit do veřejného skladu a pokud si je dědicové nevyzvednou bez zbytečných prodlev může je na útraty dědiců pronajímatel nechat zpeněžit.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt

Mobil: 776 890 000
info@pnholding.cz

Aktuality

Výkup bytů a rodinných domů s možností jej i nadále užívat

19.03.2014
 Odkoupíme vaši nemovitost i v exekuci nebo se zástavou, za nejvyšší možnou cenu s možností jej i nadále užívat, jako nájemník na dobu neurčitou.

Naši fanouši na facebooku 2270 +

20.06.2012

Naši fanouši na facebooku 2270 +

 Facebook.com je fenomén a pnholding.cz sbírá fenomenální úspěchy na facebooku.

Vyplácení exekucí schvalujeme online

25.06.2011

Vyplácení exekucí schvalujeme online

Spustili jsme online formulář pro posouzení zda je možné zachránit nemovitost před exekucí, nebo hrozící dražbou.

Archiv aktualit

Partneři

Sreality logoRBreality logorealitypro.eu
viareality
GOHOMEREALITY       

realingo

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek


© 2024, PN Holding a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Poučení klienta a souhlas se zpracováním osobních údajů | Mapa stránek

Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REAlBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality

Nahoru ↑