ZpětÚvod Poučení klienta a souhlas se zpracováním osobních údajů

Poučení klienta a souhlas se zpracováním osobních údajů

Poučení klienta

Pokud byla smlouva uzavřena mimo naše obchodní prosotry, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode den uzavření smlouvy. Formulář pro odstoupení je ke stažení na stránkach rb.pnholding.cz. Odstoupení je nutné zaslat a adresu sídla společnosti, nejpozději poslední  den lhůty. 

V případě, že dojde ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektoriát - Oddělení ADR, Štěpánská 15, 1200 Praha 2, www.adr.coi.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněním formulářů


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. pnholding.cz a.s. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám, není-li dohodnuto jinak. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá pnholding.cz a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněním online žádosti )

Žadatel tímto uděluje výslovný souhlas společnosti pnholding.cz a.s., se sídlem, K Lipě 1561/1e, Ostrava, 725 25 IČ: 27843211, zapsaná Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4004 (dále jen „pnholding.cz“) jakožto správci mých osobních údajů, aby zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa a telefonické spojení, a to pro obchodní a marketingové účely, tj. zejména informování mé osoby o obchodních nabídkách společnosti pnholding.cz a jiných obchodních sděleních pnholding.cz. Současně uděluji pnholding.cz výslovný souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci. 

Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje poskytuji dobrovolně.

Souhlas uděluji na období 20 let od udělení tohoto souhlasu.

Souhlasím s tím, aby pnholding.cz a.s.při zpracování mých osobních údajů využil služeb zpracovatelů. Dále uděluji výslovný souhlas pnholding.cz se zpřístupněním a předáváním mých osobních údajů třetím osobám. Těmito zpracovateli a třetími osobami jsou společnosti spolupracující s pnholding.cz, při zpracování a zasílání obchodních nabídek pnholding.cz či jiných obchodních sděleních pnholding.cz. Výčet těchto zpracovatelů a třetích osob, jimž mohou být mé osobní údaje zpřístupněny, se může po dobu platnosti tohoto souhlasu měnit, jejich aktuální výčet je dostupný v sídle pnholding.cz a na internetových stránkách pnholding.cz rb.pnholding.cz

Jsem si vědom/a toho, že v případě nešifrovaného přenosu zpráv prostřednictvím e-mailu nezaručuje pnholding.cz, jím pověření zpracovatelé, či výše uvedené třetí osoby, jimž mohou být mé osobní údaje zpřístupněny a předány, ochranu jejich obsahu proti možnému neoprávněnému přístupu třetích osob v průběhu jejich přenosu nebo při doručení. Beru na vědomí, že žádný z uvedených subjektů není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé zpřístupněním těchto e-mailových zpráv poslaných na mnou sdělenou e-mailovou adresu, třetím osobám.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s právem přístupu k mým osobním údajům ve smyslu §§ 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a s mými právy plynoucími z § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zejména s právem požadovat na pnholding.cz (příp. jím pověřených zpracovatelích) vysvětlení, budu-li se domnívat, že zpracování mých osobních údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, či že osobní údaje jsou nepřesné a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp. Rovněž beru na vědomí, že pokud pnholding.cz nebo jím pověřený správce nevyhoví mé žádosti, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žadatel bere na vědomí, že mu nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru, a to ani po předložení požadovaných dokumentů. Schválení žádosti společností pnholding.cz prostřednictvím internetu znamená pouze předběžný souhlas s uzavřením smlouvy o úvěru. pnholding.cz si vyhrazuje právo po posouzení doručených dokumentů tuto žádost zamítnout.

Žadatel tímto uděluje pnholding.cz souhlas se získáváním informací o klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k řádnému posouzení jeho žádosti o poskytnutí úvěru, a to z databází osob, které se zabývají zpracováním takových údajů; jedná se o negativní databázi SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925 a Nebankovní registr klientských informací sdružení LLCB, IČ 712 363.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt

Mobil: 776 890 000
info@pnholding.cz

Aktuality

Výkup bytů a rodinných domů s možností jej i nadále užívat

19.03.2014
 Odkoupíme vaši nemovitost i v exekuci nebo se zástavou, za nejvyšší možnou cenu s možností jej i nadále užívat, jako nájemník na dobu neurčitou.

Naši fanouši na facebooku 2270 +

20.06.2012

Naši fanouši na facebooku 2270 +

 Facebook.com je fenomén a pnholding.cz sbírá fenomenální úspěchy na facebooku.

Vyplácení exekucí schvalujeme online

25.06.2011

Vyplácení exekucí schvalujeme online

Spustili jsme online formulář pro posouzení zda je možné zachránit nemovitost před exekucí, nebo hrozící dražbou.

Archiv aktualit

Partneři

Sreality logoRBreality logorealitypro.eu
viareality
GOHOMEREALITY       

realingo

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek


© 2024, PN Holding a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Poučení klienta a souhlas se zpracováním osobních údajů | Mapa stránek

Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REAlBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality

Nahoru ↑