ZpětÚvodPoradna-diskuzeRealitní poradna Změny v katastru nemovitostí od roku 2014

Nový občanský zákoník a jeho změny v praxi

 

Změny v katastru nemovitostí od roku 2014

Od roku 2014 nastanou změny rovněž v katastru nemovitostí. Nově se přestane používat pojem katastr nemovitostí a místo něj nastoupí veřejný seznam. A katastr bude jedním z veřejných seznamů.

V novém občanském zákoníku se v souvislosti s katastrem nemovitostí výrazně prosadil princip materiální duplicity, kdy je výrazně chráněn nabyvatel nemovitosti, který jedná v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí (tedy důvěřuje pravdivosti a úplnosti zapsaných právních vztahu v katastru). Tedy pokud se skutečnost liší od stavu zapsaného v katastru, pak osoba, která nabyla nemovitost či jiné věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby oprávněné podle katastru nemovitostí je chráněna dobrou vírou a zápis v katastru má větší váhu než skutečnost viz §984 odst. 1 (vyjímky jsou v §984 odst.2 a §985-986).

Nová práva zapisovaná do katastru 

Do katastru nemovitostí se budou nově zapisovat i další práva i taková, která se doposud zapisovala záznamem. Z dalších práv jde zejména o:

 

 • Právo stavby
 • Budoucí zástavní právo.
 • Podzástavní právo.
 • Budoucí výměnek. 
 • Přídatné spoluvlastnictví.
 • Správa svěřenského fondu.
 • Výhrada vlastnického práva.
 • Výhrada práva zpětné koupě.
 • Výhrada práva zpětného prodeje.
 • Zákaz zcizení nebo zatížení.
 • Výhrada práva lepšího kupce.
 •  Ujednání o koupi na zkoušku.
 • Nájem.
 • Pacht.
 •  

Vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

 

A další práva vzniklé, zaniklé, změněné na základě zákona, rozhodnutí státní instituce, veřejnou dražbou, vydržením, přírůstkem, zpracováním.

Průběh vkladového řízení 

Vkladové řízení se bude zahajovat pouze na návrh účastníka vkladového řízení, přičemž není stanovena žádná lhůta kdy by tak mělo být a návrh na vklad podán. Rozhodující z hlediska priority bude nejen den, ale i hodina a minuta podání návrhu na vklad.

Návrh (vkladová listina) může být doručena buď listinně nebo elektronicky a bude uchovávána ve formátu ve kterém byla doručena. Bude se podávat v jednom vyhotovení.

Pokud bude účastník vkladového řízení zastoupen, musí být plná moc úředně ověřena.

 

V případě, že bude návrhu vyhověno, již se nebudou účastníci vkladového řízení obesílat a rozhodnutí nabyde právní moci dnem zápisu do veřejného seznamu katastru. V případě nevyhovění, je třeba udělat písemné odůvodnění, které musí být doručeno účastníkům řízení o vkladu. To nabyde účinnosti až v době doručení všem účastníkům.

Vyrozumění o zahájeném vkladovém řízení bude zasíláno nejen zmocněncům, ale rovněž účastníkovi jehož práva mají být změněna nebo dotčena a to buď do datové schránky nebo do vlastních rukou dopisem. V případě objednání tzv. hlídací služby pomocí sms nebo emailem jde již o nadstandartní službu což je již zpoplatněno.

 

Nově se zavádí poznámka spornosti

Pokud byl vklad proveden, nicméně se kdokoli domnívá, že neoprávněně, je možné požádat o tzv. poznámku spornosti. Tzn. Pokud byl vklad proveden bez právního důvodu má právo ten, jehož práva byla vkladem dotčena podat námitku spornosti. Ta se pak vyznačí v katastru nemovitostí. Tuto námitku je však možné podat do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní stěžovatel, dotčený dozvěděl. A to až ve lhůtě 3 roky od zápisu. Následně dotčený musí do dvou měsíců tuto námitku či poznámku uplatnit u soudu, jinak katastr poznámku vymaže.. Poznámka spornosti působí vůči tomu komu svědčí popíraný zápis a proti dalším osobám, které na jeho základě dosáhly dalšího zápisu (§986). Námitka působí i když existence takového rozporného stavu není na první pohled patrná či zřejmá.

 

Katastr nemovitostí bude nově evidovat ceny za kterou byla nemovitost prodána.

Ceny nemovitostí budou vedeny odděleně od sbírky listin a budou sděleny osobě, která se prokáže průkazem totožnosti. Katastrální úřad bude vést evidenci osob, které o sdělení ceny zažádali.

 

Prodloužení zápisů v katastru

Díky tomu, že informace o návrhu na vklad se bude zasílat vlastníkům nemovitostí se doba vkladového řízení prodlouží až na dvojnásobek. Dnes je průměrná doba dva týdny. Očekává se, že s rokem 2014 se doba vkladového řízení natáhne až na 4 týdny. Vlastník reality totiž bude mít 20 dnů na to, aby informoval katastr, že s vkladovým řízením nesouhlasí.

zdroj: vlastnici.cz


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt

Mobil: 776 890 000
info@pnholding.cz

Aktuality

Výkup bytů a rodinných domů s možností jej i nadále užívat

19.03.2014
 Odkoupíme vaši nemovitost i v exekuci nebo se zástavou, za nejvyšší možnou cenu s možností jej i nadále užívat, jako nájemník na dobu neurčitou.

Naši fanouši na facebooku 2270 +

20.06.2012

Naši fanouši na facebooku 2270 +

 Facebook.com je fenomén a pnholding.cz sbírá fenomenální úspěchy na facebooku.

Vyplácení exekucí schvalujeme online

25.06.2011

Vyplácení exekucí schvalujeme online

Spustili jsme online formulář pro posouzení zda je možné zachránit nemovitost před exekucí, nebo hrozící dražbou.

Archiv aktualit

Partneři

Sreality logoRBreality logorealitypro.eu
viareality
GOHOMEREALITY       

realingo

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek


© 2024, PN Holding a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Poučení klienta a souhlas se zpracováním osobních údajů | Mapa stránek

Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REAlBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality

Nahoru ↑