Odměna exekutora

 

Odměna exekutora

Soudní exekutor vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnujejíž výše a způsob jejího určení se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutoraNáklady exekuce tvoří odměna exekutora a náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a jeli exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň.

Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku. Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný. 
      Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu o provedení exekuce, v níž mohou sjednat smluvní odměnu za provedení exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce. Tím není dotčeno právo exekutora na odměnu, náhradu hotových výdajů, náhradu za doručení písemností a náhradu za ztrátu času.

      Exekutor má právo požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce.

Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému.

Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný. Dojde-li k zastavení exekuce, může soud uložit oprávněnému, aby nahradil náklady exekuce.

       Výše tarifní odměny exekutora se odvíjí od způsobu vymožení plnění. Základ pro určení odměny exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná odměna na desetikoruny nahoru.

  Odměna exekutora podle způsobu vymoženého plnění

Odměna za provedení  exekuce ukládající zaplacení peněžité částky

Základ odměny je-li vymoženo plnění

Výše odměny

do 3 000 000 Kč základu

15 % nejméně však 3 000 Kč

z přebývající částky až do  40 000 000 Kč základu

10 %

z přebývající částky až do  50 000 000 Kč základu

  5 %

z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu

  1 %

nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává

 

 

Odměna za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

Způsob provedení

Základ odměny

Výše odměny

vyklizením

za každou vyklizenou věc

10 000 Kč

odebráním

za každou odebranou věc

15 % hodnoty

nejméně však 2 000 Kč

provedením

prací a výkonů

za každý vykonaný exekuční titul

 6 000 Kč

rozdělením společné věci

za každou rozdělovanou věc

 6 000 Kč

 

 Odměna za výkon činnosti soudního vykonavatele z pověření soudu

Základ odměny je-li vymáháno

Výše odměny

peněžité plnění  do částky 15 000 Kč včetně

300 Kč

peněžité plnění  v částce vyšší než 15 000 Kč

2 % nejvýše 50 000

Nepeněžité plnění

1 000 Kč 

 

Odměna za právní pomoc

se skládá z odměny a náhrady hotových výdajů. Řídí se vyhláškou o odměnách advokátů (advokátní tarif). Za poskytování  se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci exekutorem. 

Odměna za sepisování ex. zápisů a přijímání věci do úschovy.

Způsob určení odměny exekutora za sepisování exekutorských zápisů a za přijímání věcí do úschovy a na stanovení náhrady hotových výdajů se řídí vyhláškou o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

Odměna za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení,

se řídí vyhláškou o odměnách a náhradách notářů a správců. Základem odměny exekutora je cena věci nebo majetku, které mu byly svěřeny do správy je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku.

Náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času a náhrada za doručení písemností.

Vedle odměny exekutora náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času a náhrada za doručení písemností. Pokud hotové výdaje nepřekročí částku 3 500 Kč, náleží exekutorovi exekutor náhrada v této výši.

 Náklady exekuce

Náhrada hotových výdajů

Náklady účelně vynaložené na soudní a jiné poplatky, cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení anebo získání dat z centrálních informačních systémů.

 

Náhrada za ztrátu času

za promeškaný čas na cestě do místa výkonu a zpět činí náhrada 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

 

Náhrada za doručení písemností

paušální částka ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti a náhrada účelně vynaložených výdajů na doručení písemnosti


Nenašli jste zde co jste hledali? Vstupte do diskuze zde. (Diskuze na konci stránky.)


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt

Mobil: 776 890 000
info@pnholding.cz

Aktuality

Výkup bytů a rodinných domů s možností jej i nadále užívat

19.03.2014
 Odkoupíme vaši nemovitost i v exekuci nebo se zástavou, za nejvyšší možnou cenu s možností jej i nadále užívat, jako nájemník na dobu neurčitou.

Naši fanouši na facebooku 2270 +

20.06.2012

Naši fanouši na facebooku 2270 +

 Facebook.com je fenomén a pnholding.cz sbírá fenomenální úspěchy na facebooku.

Vyplácení exekucí schvalujeme online

25.06.2011

Vyplácení exekucí schvalujeme online

Spustili jsme online formulář pro posouzení zda je možné zachránit nemovitost před exekucí, nebo hrozící dražbou.

Archiv aktualit

Partneři

Sreality logoRBreality logorealitypro.eu
viareality
GOHOMEREALITY       

realingo

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek


© 2024, PN Holding a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Poučení klienta a souhlas se zpracováním osobních údajů | Mapa stránek

Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REAlBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality

Nahoru ↑